Tên sản phẩm :

Vòng bi tiếp xúc góc 4 điểm

Mô tả ngắn :  

 

Vòng ngoài và vòng trong của loại này có thể tách rời riêng lẻ vì vòng trong được chia nửa trên mặt phẳng xuyên tâm.

Có thể chịu tải hướng trục từ hai hướng

Vòng bi có góc truyền lực (góc tiếp xúc) 35o

Có thể thay thế cho hai vòng bi đỡ chặn ghép giáp mặt hay giáp lưng

Vòng cách làm bằng đồng được sử dụng rất phổ biến

Dãy số trên vòng bi: QJ10xx, QJ2xx, QJ3xx

 

Hỗ trợ trực tuyến
NguyenHoangVu 0907 339 789