Tên sản phẩm :

Vòng bi côn

Mô tả ngắn :  

 

Con lăn hình nón (côn)                                   

Loại ổ này có khả năng chịu tải hướng kính và hướng trục (trên một hướng) rất cao.

Nón (vòng trong) và cup (vòng ngoài) được thiết kế tách rời và trang bị độc lập.

Góc tiếp xúc: bình thường, trung bình và gốc sâu.

Chúng thường được lắp thành đôi giống như vòng bi đỡ chặn.

Ổ đũa côn có loại 1 dãy, 2 dãy và 4 dãy.

Ứng dụng:  chất dẻo / thiết bị định hình kim loại

Dãy số trên vòng bi: 329xx, 320xx, 330xx, 331xx, 302xx, 322xx, 332xx, 303xx, 323xx

 

Hỗ trợ trực tuyến
NguyenHoangVu 0907 339 789