Tên sản phẩm :

Vòng bi cầu tự lựa

Mô tả ngắn :  

 

Vòng trong có hai dãy bi cầu với hai mặt lăn

Vòng ngoài có mặt lăn hình cầu với tâm mặt cầu trùng với trục của ổ. Do đó trục của vòng trong, bi và vòng cách có thể xoay quanh tâm mà không gây ra ứng lực phụ tải nào.

Góc tự lựa theo thiết kế là từ 4o tới 7o

Dãy số trong vòng bi : 12xx, 13xx, 22xx, 23xx

 

Hỗ trợ trực tuyến
NguyenHoangVu 0907 339 789